LOKALIZACJA
Sienkiewicza 6a, p.107, I piętro
41-300 Dąbrowa Górnicza
TELEFON  505-582-720

Start

Współpraca

Zapraszamy firmy z terenu województwa śląskiego do nawiązania współpracy z Zagłębiowską Izbą Gospodarczą i wstępowanie w nasze struktury.

Jako członkowie będziecie Państwo mogli skorzystać z bezpłatnych szkoleń i seminariów organizowanych m.in. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym, instytucjami samorządowymi, doradcami księgowymi, prawnymi i in.

Uczestnictwo w ramach naszej instytucji uprawnia również do skorzystania z działań promocyjnych, reprezentowania interesów gospodarczych firm zrzeszonych w Izbie oraz z działalności odpłatnej (m.in mediacje gospodarcze).
Z myślą o naszych członkach rozpoczynamy działania promujące dane przedsiębiorstwo. Na profilu ZIG znajdującym się na portalu społecznościowym facebook będą prezentowane w cyklu powtarzalnym firmy - członkowie naszej Izby, informacja o działalności członków będzie również dostępna na naszej stronie internetowej.

W lutym nawiązaliśmy współpracę z Dąbrowskim Inkubatorem Przedsiębiorczości oferującym naszym członkom bezpłatne doradztwo biznesowe, prawne czy księgowe. Obecnie trwają kolejne rozmowy z jednostkami i instytucjami oferującymi pomoc przedsiębiorstwom.

Należymy do grupy instytucji, które reprezentują interesy zrzeszonych w niej podmiotów wobec organów samorządowych i państwowych.

Do naszej grupy należą zarówno duże firmy, średnie jak i mniejsze. Zrzeszamy wszystkie podmioty, które widzą potrzebę współpracy z innymi przedsiębiorcami. My sami jesteśmy olbrzymimi zwolennikami współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy firmami z naszego grona. Dlatego zachęcamy do kontaktu z Zagłębiowską Izbą Gospodarczą.